Дијете Моје

Дијете Моје

Горан Полетан

Створих те од самог себе.
Дадох ти живот и, у трансу,
причах ти причу о животу.
…А вријеме је текло неумитно…
Отворих очи и погледах:
видим, странца у крилу држим!