Изгнанство

Изгнанство

Горан Полетан

Изгнанство.
Божија казна,
Када Бог узме све,
осим сјећања, која оставља
да све учине још горим.

Крај једног живота.
Растанак са домом,
растанак са завичајем,
са рођацима и пријатељима,
растанак са свим
што бјеше драго
и који бијеху драги.

Нови почетак.
Као у најгорем сну.
Као у Кафкином роману.
Као на другом свијету.
Као новорођенче.
Као глухонијем.
Као слијепац.
Као потпуна незналица.

Предмет потсмјеха,
хијене се рањеног лава дочепају.
Без језика.
Без правца.
Без пријатеља.
Без прошлости.
Без среће.