Тече Живот

Тече Живот

Горан Полетан

Тече живот, тече живот,
…дан по дан,
прође брзо, док удариш
длан о длан.

Живот траје цијелу вјечност,
…никад проћи,
болесноме, жалосноме,
…у самоћи.

Ој животе, препун среће,
вјечно трај,
ја не желим да ти икад
дође крај.

Дођи смрти, спаситељу,
склони гада,
црни живот пун несреће,
боли, јада,…

Живот славе и проклињу,
…како ко,
некоме је један пуно,
а некоме мало сто.