Путевима Славе

РОДОЉУБЉЕ БЕЗ ПАТЕТИКЕ

Пре десет година Горан Полетан је објавио књигу песама „Старе ватре опет пламте“ (АЛФАграф, Нови Сад-Петроварадин, 2007) у којој предпоследњи циклус песама „Браћа од искона“ наговештава ову књигу. Скоро да је уврежено квазикритичко мишљење да је писање родољубиве поезије у времену глобализације света превазиђено и непотребно и читаоцу и националној књижевности. А није. Ако се добар песник, а Горан Полетан то јесте, одлучи да напише у целости књигу патриотске поезије, она може да буде од велике користи свакоме ко уме да се препозна у поносу, моралу, историчности, правдољубивости, свога народа. Ово је књига без патетике која обично прати родољубиву песму, са врло складним катренима, јасним и пробраним језиком и добрим познавањем биографија и карактерних особина личности којих се песме дотичу. Охрабрујућа књига у сваком погледу у времену рецесије родољубивости.
Стога, моја искрена препорука за штампу.

Перо ЗУБАЦ, књижевник
Нови Сад, пролеће 2017.