Izgnanstvo

Izgnanstvo

Goran Poletan

Izgnanstvo.
Božija kazna,
kada Bog uzme sve,
osim sjećanja, koja ostavlja
da sve učine još gorim.

Kraj jednog života.
Rastanak sa domom,
rastanak sa zavičajem,
sa rođacima i prijateljima,
rastanak sa svim
što bješe drago
i koji bijehu dragi.

Novi početak.
Kao u najgorem snu.
Kao u Kafkinom romanu.
Kao na drugom svijetu.
Kao novorođenče.
Kao gluhonijem.
Kao slijepac.
Kao potpuna neznalica.

Predmet potsmjeha,
hijene se ranjenog lava dočepaju.
Bez jezika.
Bez pravca.
Bez prijatelja.
Bez prošlosti.
Bez sreće.