Limit

Limit

Goran Poletan

Kad bi neko Boga mog’o opisati…
Do sada ga nije objasnio niko.
Kad bi prosvjetljenje mogli naslikati…
Nije se rodio ko bi ga naslik’o.

Ko da objasni prostranstvo univerzuma:
mora, a ne može, imati kraja…?
Otkud’ dolaze slike kada čovjek duma,
otkud’ prosvjetljenje – vizija beskraja?

Oni koji dožive samospoznaju,
rijetki srećnici, od Boga odabrani,
ne mogu da objasne, ili opis daju,
…umiru mudri, al’ neiskazani.