Teče Život

Teče Život

Goran Poletan

Teče život, teče život,
…dan po dan,
prođe brzo, dok udariš
dlan o dlan.

Život traje cijelu vječnost,
…nikad proći,
bolesnome, žalosnome,
…u samoći.

Oj živote, prepun sreće,
vječno traj,
ja ne želim da ti ikad
dođe kraj.

Dođi smrti, spasitelju,
skloni gada,
crni život pun nesreće,
boli, jada,…

Život slave i proklinju,
…kako ko,
nekome je jedan puno,
a nekome malo sto.