Putevima Slave

RODOLjUBLjE BEZ PATETIKE

Pre deset godina Goran Poletan je objavio knjigu pesama ” Stare vatre opet plamte” (ALFAgraf, Novi Sad-Petrovaradin, 2007) u kojoj predposlednji ciklus pesama “Braća od iskona” nagoveštava ovu knjigu. Skoro da je uvreženo kvazikritičko mišljenje da je pisanje rodoljubive poezije u vremenu globalizacije sveta prevaziđeno i nepotrebno i čitaocu i nacionalnoj književnosti. A nije. Ako se dobar pesnik, a Goran Poletan to jeste, odluči da napiše u celosti knjigu patriotske poezije, ona može da bude od velike koristi svakome ko ume da se prepozna u ponosu, moralu, istoričnosti, pravdoljubivosti, svoga naroda. Ovo je knjiga bez patetike koja obično prati rodoljubivu pesmu, sa vrlo skladnim katrenima, jasnim i probranim jezikom i dobrim poznavanjem biografija i karakternih osobina ličnosti kojih se pesme dotiču. Ohrabrujuća knjiga u svakom pogledu u vremenu recesije rodoljubivosti.
Stoga, moja iskrena preporuka za štampu.

Pero ZUBAC, književnik
Novi Sad, proleće 2017.