Gavrilo Princip

Gavrilo Princip

Goran Poletan

Oni, bi da, njega, zovu teroristom…!?,
koji za slobodu, roda, život dade,
vođen pravdoljubivošću i ljubavlju čistom,
kako to heroji, mitski, samo rade…

Lisci i jazavci bi da vuku sude…!?
Bijedni lešinari, orlu da se cere…!?
Kukavci, što jedva spadaju u ljude,
da se s nadčovjekom porede i mjere…!?

S prezimenom Princip, imenom Gavrilo,
slijedeći Gavrila, Bož’jeg Arhanđela,
od viših sila, suđeno mu bilo
da se rodi samo za velika djela.

Kako je sloboda data nam od Boga,
tako na slobodu svako ima pravo.
Kako osuđivat’ možemo nekoga
ko je lance ropstva skidat’ pokušav’o?

Principu je princip bio da se bori
za čast, dostojanstvo roda i slobodu
i da bolji život svom narodu stvori.
Srbinu je sloboda u genetskom kodu!

K’o Arhanđel Gavrilo, što nosi mač pravde,
osjeć’o je pozive hrabrih pradjedova,
da otjera tuđinskog vladara odavde,
da skine sa Srba sramotu okova.

I sad bi ti, isti, koji se drznuše
Srbima na prevaru da okove stave,
htjeli još i istinu o njemu da sruše…!?,
ali se heroji, dok je svijeta, slave!