Miloš Obilić

Miloš Obilić

Goran Poletan

On je primer Srbina, po kome se ravna,
koji se prizove kad podviga treba!
Zbog njega je srpska prošlost tako slavna,
jer on nas uči i danas, sa neba.

Njegov je podvig primer žrtve rodu
i primer prave hrabrosti i časti,
da mogu i glave s ramena da odu,
al’ ljaga na obraz nikad ne sme pasti.

Da pokaže ko je, od kakve je krvi,
Kosovsku bitku, celu, obeleži.
Ostade zapamćen kao vitez prvi,
heroj, čijem liku, svaki Srbin teži.

Osnivač je reda Vitezova zmaja,
dokaza: zmaj je u svakom pogledu!
Prvi u boju, kada se osvaja.
Od onih što hrabro za sobom povedu…

Kao zmaj pravi kroz Turke se probi,
sa još nekoliko svojih vitezova,
kao da pred sobom cele čete zdrobi…
Pade i garda cela sultanova!

Pade i sultan od njegova mača!
Smrt odluči da u liku Obilića
prekine snove moćnog osvajača,
koji skonča poput najjadnijeg bića.

Sa sultanom cela turska vojska pade,
a Obilić dalje seče, ne prestaje…
Srbima primer svojim delom dade
i sve do danas primer časti daje!