Ognjeslav Kostović

Ognjeslav Kostović

Goran Poletan

Beše od srpskog roda,
plemićkog porekla beše.
Rano ga velike misli,
ideje… obuzeše.
Baš kao i Teslu,
i njega Bog stvori
sposobnim da ideje
u stvarnost pretvori.

Kad i Tesla i Pupin,
rodi se u istom veku.
U svetu manje poznat,
mada beše im ravan,
no od svojih izuma
nije im’o korist neku…
Samo je u Rusiji
bio cenjen i slavan.

Stvoriše Pupin i Tesla
karijere sjajne,
ali Ognjeslav ne hte
slavu po svaku cenu:
čuv’o je izume svoje,
sve, k’o vojne tajne,
da prodajom ne učini
Rusiju oslabljenu.

Zato Zapadu, nikad,
ništa svoje ne proda,
iako je karijeru
tako usporav’o,
ali je njemu bilo samo
do slovenskog roda,
on se u patriote
prave tim svrstav’o.

Rusi su, u nauci,
posebno mesto mu dali.
Za sve izume koji
značiše prekretnicu,
Kraljem pronalazača
oni su ga zvali.
Izumi helikopter,
dirižabl, podmornicu,

hidro avion, ornitopter
i pontonski most…
Ko bi sve njegove
izume nabrojao…
Sav svoj genijalni um,
duh, dovitljivost…,
u službu je napretka
ruske moći dao.

U Srbiji su o njemu
vrlo malo znali,
koliko je poznat
i veliki bio.
Po njemu ni ulicu
čak nismo nazvali.
A da li je neko
o njemu učio…?