Ruđer Bošković

Ruđer Bošković

Goran Poletan

Boškov Nikola iz Rovaca dođe
u Orahov Do, kod Trebinja
i odluči: – Ostaću ‘ođe,
mada nostalgija u meni tinja.

Tu će mi đeci biti bolje,
jer Dubrovnik je nadohvat ruke.
(Bilo mu je baš od volje
da živi blizu te morske luke).

Nikola dobi sina Boška,
a Boško, opet, dobi Nikolu
koji je mog’o priuštit troška
da pošalje decu u školu.

On je devetoro dece imao
i svi su imali nekog dara,
posebno Ruđer, koji je stao
u red najvećih matematičara,

astronoma i geodeta,
filozofa i inženjera.
Postade poznat širom sveta
u tumačenju nebeskih sfera.

Uz Milankovića, Teslu, Pupina…,
pronese slavu Srba po svetu
i srpska loza, Nikolina,
ostavi uticaj na svu planetu!

(Ni Nikola, mada s kršnog visa,
ne beše bez znanja i manira.
Po stare dane on napisa
hroniku Srpskih manastira.)